Giới thiệu

Trường Tiểu học số 1 Quảng Hưng được đóng trên địa bàn thôn Tú Loan 3, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Quá trình thành lập, phát triển: Trường Tiểu học số 1 Quảng Hưng được thành lập vào tháng 8 năm 2000 (tách từ Trường Tiểu học Quảng Hưng).

Trường có đội ngũ CB, GV, NV đoàn kết, nhiệt tình, hăng say hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 27 người.

Trong đó: CBQL: 2  Đ/c; Giáo viên: 22 đ/c; Nhân viên: 3 đ/c ;

Trình độ: ĐH: 19 đ/c; CĐ: 7 đ/c; TC: 1đ/c

  – Năm học 2016-2017: Tổng số HS: 396 em / 14 lớp.