Liên hệ

Trường Tiểu học số 1 Quảng Hưng

Địa chỉ: Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Phạm Thị Kim Oanh– Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Điện thoại: .. – Email:..