HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

Tháng Một 3, 2018 6:13 chiều

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY THI HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG HƯNG26197370_1294255000719920_103733151_n

 

26234220_1294254984053255_225948066_n

 

 

 26241158_1294255064053247_133242634_n

26241648_1294255034053250_1356154721_n

26241713_1294255054053248_1487902902_n

26241856_1294255037386583_2040454533_n