RÀ SOÁT, CHẤN CHỈNH VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI VNEN

Tháng Chín 8, 2017 8:31 chiều

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn chỉ đạo các sở giáo dục ở các tỉnh, thành thực hiện rà soát, đánh giá tình hình triển khai mô hình trường học…

Rà soát, chấn chỉnh việc triển khai mô hình trường tiểu học mới VNEN - ảnh 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn chỉ đạo các sở giáo dục ở các tỉnh, thành thực hiện rà soát, đánh giá tình hình triển khai mô hình trường học mới tại địa phương.
Việc rà soát, đánh giá cần căn cứ vào các điều kiện tối thiểu để triển khai mô hình trường học mới. 
Cụ thể, về giáo viên phải đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp theo quy định đối với từng cấp học, có kỹ năng thiết kế bài học và tổ chức hoạt động học của học sinh theo phương pháp dạy học tích cực.
[Sẽ có bộ sách VNEN theo chương trình giáo dục phổ thông mới] 
Giáo viên biết lựa chọn và sử dụng thiết bị dạy học và học liệu phù hợp để tổ chức hoạt động học của học sinh đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
Cán bộ quản lý hiểu rõ, nắm chắc phương thức dạy học theo mô hình trường học mới. Trường học có cán bộ quản lý chuyên trách chỉ đạo, theo dõi, giám sát, chịu trách nhiệm về kết quả triển khai phương thức dạy học mới.
Cán bộ quản lý và giáo viên đã được tập huấn (trực tiếp hoặc qua mạng) về phương thức dạy học theo mô hình trường học mới đạt yêu cầu trở lên.
[Lãnh đạo ngành giáo dục bất ngờ khi bị học sinh lớp 5 chất vấn] 
Cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng trên cơ sở tự nguyện và đồng thuận của học sinh, cha mẹ học sinh trong việc triển khai mô hình.
Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phải đảm bảo sỹ số lớp học theo quy định tại Điều lệ nhà trường đối với từng cấp học: cấp tiểu học không quá 35 học sinh/lớp; cấp trung học cơ sở không quá 45 học sinh/lớp.

Phòng học đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn quốc gia, có đủ bàn ghế đúng quy cách, thuận tiện cho việc tổ chức hoạt động học theo phương thức dạy học mới.
Có đủ các phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.
Sách và tài liệu hướng dẫn dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện phương thức dạy học mới, đã được Bộ thẩm định, cho phép sử dụng.
Các trường đủ điều kiện tiếp tục thực hiện, đảm bảo hiệu quả, chất lượng
Đối với các trường chưa đủ điều kiện thì chưa áp dụng hoàn toàn mô hình để tiếp tục chuẩn bị. Những trường này trước mắt lựa chọn một số thành tố của mô hình để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, có giải pháp phù hợp để học sinh có nguyện vọng được tiếp tục học theo phương thức dạy học mới.
Trong năm học 2017-2018, căn cứ kết quả rà soát các điều kiện thực hiện mô hình, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch áp dụng mô hình trường học mới của nhà trường năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.
Các sở chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả thực hiện mô hình, đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trên nguyên tắc đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tạo niềm tin trong cha mẹ học sinh và xã hội.
Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tốt công tác truyền thông để cha mẹ học sinh và cộng đồng hiểu rõ về bản chất và lợi ích của mô hình trường học mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các sở cũng tăng cường tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý, chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ việc áp dụng mô hình trường học mới.
Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2016-2017, các trường chuẩn bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học mới một cách linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả tích cực.
Tuy nhiên, một số trường còn nhận thức chưa đúng về mô hình trường học mới, chưa chuẩn bị đầy đủ về đội ngũ và cơ sở vật chất nên triển khai thực hiện máy móc, rập khuôn. Một số trường tổ chức hoạt động học của học sinh một cách hình thức, chưa hiệu quả. Vì thế, một bộ phận học sinh không đạt được kết quả học tập mong muốn và chưa tạo được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, gây bức xúc trong xã hội.
Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các nhà trường.
Đối với các trường triển khai mô hình trường học mới khi chưa đảm bảo điều kiện cần chấn chỉnh kịp thời